ABC Diplomazwemmen.

Bij AquaJoy wordt binnen het ABC diplomazwemmen (vanaf 4 jaar) in de eerste fase veel tijd besteed aan het watervrij maken en leren drijven. Deze lessen starten, in tegenstelling tot veel andere zwemscholen, in ondiep water en zonder kurken. Zo leren de kinderen op een veilige, leuke en ontspannen manier sneller vertrouwd te raken met het water. Hierdoor raken ze gemotiveerd om verder te leren en kunnen ze zich in de daaropvolgende badjes beter concentreren op het aanleren van de zwemslagen. De opbouw van onze zwemlessen zijn er op gericht dat in een zo’n vroeg mogelijk stadium de overlevingskans van uw kind, mocht het onverhoopt te water raken, zo groot mogelijk is. Kinderen kunnen namelijk al in een ondiep slootje verdrinken waar ze eigenlijk gewoon kunnen staan!

Spelenderwijs wordt in deze belangrijke periode de basis gelegd om goed te leren zwemmen, waarbij af en toe ook al een sprong in het diepe bad wordt gemaakt tijdens de maandelijkse survivallessen. De angst voor het diepe wordt zo ook in een vroeg stadium al weggenomen. Tijdens deze lessen laten we de kinderen ook voelen wat het is om met kleding aan in het water te bewegen.

Doordat de (borst en rug)crawl een natuurlijke slag is - kinderen die voor het eerst met water in contact komen zullen zich met crawlende armen proberen boven water te houden - wordt hiermee begonnen. Hierna, de kinderen zijn dan ook motorisch weer iets verder, wordt een begin gemaakt met de enkelvoudige rugslag en schoolslag. Bij de diverse oefeningen worden veel spelelementen met leuke en leerzame materialen gebruikt.

De kinderen gaan naar de volgende groep als ze er zelf klaar voor zijn. Dit gebeurt onafhankelijk van de vorderingen van de rest van de groep. Ouders mogen altijd bij de lessen aanwezig zijn, waardoor de vorderingen op de voet gevolgd kunt worden. Wees echter niet teleurgesteld als naar een paar lessen uw aanwezigheid niet meer wordt opgemerkt.

Let op: Veel ouders denken dat diploma A voldoende is om goed te kunnen zwemmen, maar dat is niet zo. Je kind heeft alle drie ( A, B en C) de zwemdiploma’s nodig om zich een goede zwemmer te kunnen noemen die zich kan redden in de meest voorkomende situaties. Dat is het advies van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Stop dus niet met leszwemmen als je kind zijn/haar A of B diploma heeft gehaald!