GEEN KURKEN

Kurken en andere lichaamsgebonden drijfmiddelen ontbreken in onze lesmethode. Het is immers niet logisch dat de zwemmertjes eerst leren vertrouwen op kurken en deze dan later weer af te nemen. Daarnaast wordt de ligging in het water nadelig beïnvloed door kurken. Het is echter een noodzakelijk gegeven voor die zwemscholen die vanuit een gebrek aan ondiep water of een commercieel oogpunt niet in ondiep water les geven. De kinderen leren in diep water met kurken bijvoorbeeld niet hoe ze kunnen opstaan als ze vallen in het water. Dit is van belang daar kinderen kunnen verdrinken in water van maar 5 cm diep, omdat ze niet weten hoe op te staan. Ook dreigt bij het gebruik van kurken zonder verdere watergewenning het gevaar dat de kinderen niet meer leren dat diep water gevaarlijk is, ze blijven immers altijd drijven.

Uiteraard wordt met gebruik van kurken in het begin wel snel resultaat geboekt. In de periode dat wij bij AquaJoy de kinderen nog spelenderwijs leren drijven en watervrij maken, kunnen kinderen met kurken zichzelf al “voortbewegen”. Echter zonder deze middelen zijn deze kinderen hulpeloos verloren. Periode tot aan het behalen van het A-diploma zal met behulp van kurken zeker niet korter zijn maar wel één met meer angst en minder plezier!

TERUG